1972. Σύγχρονοι Έλληνες ζωγράφοι (1909 - 1960)

Σύγχρονοι Έλληνες ζωγράφοι (1909 - 1960) -- Αθήναι: Εθνική Πινακοθήκη Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου, 1972 -- 30 σ.  :εικ. έγχρ., 21 εκ.