1971. Οι τέσσαρες χαρακτικές σειρές του Goya: Caprichos, desastres de la guerra, ταυρομαχία, disparates

Οι τέσσαρες χαρακτικές σειρές του Goya: Caprichos, desastres de la guerra, ταυρομαχία, disparates/ [πρόλογος Μαρίνος Καλλιγάς] ; [εισαγωγή Pierre Cassier] -- Αθήναι: Εθνική Πινακοθήκη Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου, 1971 -- 79 σ. : εικ ασπρ., 20 εκ.