1970. Σύντομος οδηγός της εκθέσεως

Σύντομος οδηγός της εκθέσεως -- Αθήναι: Εθνική Πινακοθήκη Μουσείον Αλεξάνδρου Σούτσου, 1970 -- 52 σ. : εικ. ασπρ., 21 εκ.