1915-1960. Κατάλογος / Εθνική Πινακοθήκη εν Αθήναις

Κατάλογος / Εθνική Πινακοθήκη εν Αθήναις -- Εν Αθήναις : Εθνική Πινακοθήκη, 1915 -- 16 σ., 17 εκ.